HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

Hợp tác đào tạo, tuyển dụng nhân lực du lịch

Sáng ngày 05/10/2018, Ban lãnh đạo khách sạn Mường Thanh Luxury Bắc Ninh đã tới tham quan và làm việc tại trường Đại học Kinh Bắc nhằm tuyển dụng nhân sự và đề nghị hợp tác đào tạo thực hành cho sinh viên ngành Du lịch khách sạn tại Đại học Kinh Bắc.
Mường Thanh Luxury là một trong những địa chỉ doanh nghiệp liên kết tin cậy có mối quan hệ mật thiết đối với trường Đại học Kinh Bắc.

IMG_7134

Theo nội dung trao đổi trong cuộc họp, thứ nhất khách sạn Mường Thanh Luxury Bắc Ninh tiếp tục tuyển dụng nhiều vị trí khác nhau đối với sinh viên trường Đại học Kinh Bắc. Thứ hai, trưởng bộ phận tại khách sạn Mường Thanh sẽ trực tiếp tham gia giảng dạy xuyên suốt các học phần thực hành cho sinh viên ngay tại trường và hướng dẫn nghiệp vụ tại khách sạn. Theo đó mỗi năm, phía khách sạn Mường Thanh sẵn sàng ưu tiên tuyển dụng sinh viên đã có học kì đi làm tại đơn vị vào làm việc chính thức và lâu dài.

Trên thực tế, nguồn cung ứng nhân lực du lịch hiện nay từ các cơ sở đào tạo vẫn còn hạn chế. Số lượng sinh viên tốt nghiệp mỗi năm chỉ đáp ứng 1/6 nhu cầu. Chính vì vậy, sự hợp tác giữa Nhà trường và doanh nghiệp trong vấn đề đào tạo, tuyển dụng là hết sức cần thiết.

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Kinh Bắc